Kenniscafé – Voetpaden & obstakels

CROW en het Platform Ruimte voor Lopen organiseren een online kenniscafé waarin u meer hoort over hoe knelpunten met obstakels op voetpaden aan te pakken en waarin we met elkaar kunnen spreken over waar u in de dagelijkse praktijk tegen aan loopt.

Voetpaden worden niet alleen gebruikt om op te kunnen lopen, maar ook voor allerlei andere zaken die ergens een plek moeten krijgen in de openbare ruimte. Denk aan vaste objecten zoals lantaarnpalen, verkeersborden en bankjes, maar ook aan losse objecten zoals geparkeerde fietsen, terrasstoelen en containers. Het lijkt erop dat er steeds meer objecten bij komen, terwijl ze zelden verdwijnen. Dit gaat ten koste van de ruimte op voetpaden die bedoeld is voor voetgangers om te kunnen lopen. Zeker op plekken waar de ruimte toch al beperkt is, geeft dit problemen. Te krappe of te volle voetpaden kunnen leiden tot ongevallen en kunnen ervoor zorgen dat looproutes voor bepaalde groepen mensen volledig onbruikbaar worden. Daarnaast kunnen obstakels irritatie opwekken en het loopplezier verminderen.

Om antwoord te geven op de vraag hoe knelpunten met obstakels op voetpaden aan te pakken heeft CROW onlangs de publicatie Obstakels op voetpaden uitgebracht. Ook is er een handzame flyer beschikbaar met een analyse van de problematiek en een overzicht van concrete oplossingsrichtingen. In het kenniscafé krijgt u een toelichting op de publicatie, maakt u kennis met enkele praktijkvoorbeelden en kunt u met elkaar praten over de knelpunten in uw eigen gemeente en hoe daar mee om wordt gegaan.

Ga voor meer informatie en het programma naar www.fietsberaad.nl/Bijeenkomsten/2021/Kenniscafe-Wat-te-doen-aan-obstakels-op-voetpaden .


Vragen? Neem contact op met Emile Oostenbrink (emile.oostenbrink@crow.nl).