Kenniscafé – Herverdeling Openbare Ruimte ten gunste van fietsers en voetgangers

Het afgelopen jaar is in opdracht van CROW-KpVV/Fietsberaad een onderzoek uitgevoerd rondom de herverdeling van de openbare ruimte door middel van leerzame casussen. Casussen waarbij in het proces, beleid of het ontwerp van wegen/gebieden nadrukkelijke afwegingen zijn gemaakt om meer ruimte te creëren voor fiets en voetganger. Tijdens dit door CROW-Fietsberaad in samenwerking met Tour de Force georganiseerde kenniscafé op 5 november worden de resultaten van dit onderzoek gedeeld, en twee van deze praktijkcases gepresenteerd.

Het programma is als volgt:

15.00 – Inloop
15.05 – Opening en welkom
15.10 – Toelichting Mark van Gurp (CROW-Fietsberaad) op vraagstuk Herverdeling OR
15.15 – Presentatie casus Gemeente Enschede – Benjamin Groenewolt
15.30 – Presentatie casus Pop up schoolstraten Heerlen – Lili Mostard
15.45 – Toelichting Lennart Nout (Mobycon) op onderzoek CROW Herverdeling OR
16.00 – Korte pauze
16.05 – Schetsen van vervolg (Ontwerpcafé en volgend kenniscafé | Acties 2021 | Start kerngroep herverdeling OR?)
16.20 – Laatste vragen en sluiting

Aanmelden: ga naar https://www.fietsberaad.nl/Bijeenkomsten/2020/Tour-de-Force-Kenniscafe-Herverdeling-Openbare-Rui