Kenniscafé – Aantrekkelijkheid looproutes

Eén van de kwaliteitseisen aan voetgangersinfrastructuur is ‘aantrekkelijkheid’. Hoewel we weten dat sfeer, karakter en identiteit van een ruimte van invloed zijn op het gedrag van een gebruiker hebben we de concrete vertaalslag naar inrichtingsaspecten voor de voetgangersruimte nog niet kunnen maken. CROW brengt binnenkort een publicatie uit die het aspect ‘aantrekkelijkheid’ nader uitwerkt. Daarbij wordt toegespitst op de zintuigelijke ervaring omdat die van grote invloed is op onze gevoelens en emoties. En daarmee op ons gedrag. Op 3 december a.s. wordt de publicatie gepresenteerd en wordt dieper ingegaan op het thema.

Meer informatie over het programma en de mogelijkheid om je aan te melden volgt later.