De Bloeiende Stad

Kansen en uitdagingen voor duurzame mobiliteit in de stad

Nederland is koploper op het gebied van duurzame mobiliteit. Zo zien we een unieke fietsinfrastructuur, een intensief openbaarvervoerssysteem, toenemend elektrisch vervoer en proactief overheidsbeleid dat duurzaamheid promoot. Bovendien heeft Nederland duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Dit creëert een positieve omgeving om ook het transport in de stad duurzamer te maken.

Uitdagingen
Toch zijn er ook grote uitdagingen om mobiliteit in de stad te verduurzamen, bijvoorbeeld in de aanpassing van bestaande infrastructuur en openbare ruimtes. Voor inwoners is het een uitdaging om reisgewoonten te veranderen en zicht te laten verleiden tot duurzame(re) vervoersopties. De beschikbaarheid en kosten van duurzame transportopties en laadinfrastructuur spelen een rol in de bereidheid van mensen om ze te gebruiken.

Een andere uitdaging betreft de invoering van de zero-emissiezones, die op 1 januari 2025 worden ingevoerd. Deze ligt zeker bij ondernemers die bijvoorbeeld moeten investeren in het updaten van hun wagenpark. Maar ook bij bestuurders, die moeten zorgen voor de nodige financiele middelen en investeringen om bijvoorbeeld ontwikkeling van een goede laadinfrastructuur en de overgang naar emissievrije voertuigen te ondersteunen.

Kansen
Ondanks deze uitdagingen zijn er grote kansen voor iedereen. Het verduurzamen van transport leidt tot een leefbare stad met schonere lucht, een betere volksgezondheid en een hogere levenskwaliteit in steden. Economische groei kan worden gestimuleerd door innovatie op het gebied van duurzame transporttechnologieën en -diensten.

Doe je mee? Verken je met ons de bloeiende stad? Dien je voorstel in.
Heb je relevante kennis die je wilt delen? Heb je praktische oplossingen die ons allen verder kunnen brengen? Ervaar je dilemma’s die je wilt bespreken? Dien een voorstel in en word medeprogrammamaker van deze Nationale Conferentie Duurzame Mobiliteit.

Het DuMo-programma kent een aantal thema’s en onderwerpen

  • Duurzame logistiek
  • Zero-emissiezones
  • Laadinfrastructuur voor burgers en logistiek
  • Actieve mobiliteit (fietsen en lopen)
  • Deelmobiliteit
  • De rol van auto in binnensteden en buitenwijken
  • Ontwikkelingen rondom vervoer in transitie (EV en waterstof)
  • City Deal Fietsen voor iedereen

Programma (tijden onder voorbehoud) 
09.00 – 10.00 uur inloop en registratie
10.00 – 11.30 uur plenaire opening
11.45 – 17.00 uur deelsessies (tussen 12.15 tot 13.15 uur lunch)

Begin oktober publiceren we het complete deelsessie programma op de website.

Aanmelden als deelnemer is vanaf nu mogelijk