Congres Mobiliteitstransitie 2023

Regio en stad bereikbaar houden met duurzame mobiliteit.
Hoe krijgen we iedereen mee in de noodzakelijke mobiliteitstransitie?

Op het Congres Mobiliteitstransitie beantwoorden we deze vraag vanuit verschillende invalshoeken:

  • Uniform en eenduidig beleid voor deelmobiliteit;
  • Structurele gedragsverandering ​​voor duurzame mobiliteitskeuzes;
  • Inclusiviteit als uitgangspunt voor mobiliteitsbeleid;
  • De positieve effecten van innovaties en slimme technologieën;
  • Mobiliteitshubs als cruciale knooppunten die zorgen voor bereikbaarheid voor iedereen.

Met verdiepende sessies vanuit de onderzoekskant en inspirerende praktijkvoorbeelden, voltooien we de mobiliteitspuzzel.

We brengen overheden, marktpartijen, mobiliteitsdeskundigen, onderzoekers en alle andere betrokkenen samen om tijdens het Congres Mobiliteitstransitie ‘23 de volgende stap te zetten. We bieden nieuwe inzichten, verbreden de blik en zorgen voor concrete handvatten om eenmaal terug op de werkplek mee aan de slag te gaan.