Best-Practices ‘Herverdeling openbare ruimte’

Op veel plekken in Nederland is er druk op de openbare ruimte. Met name het autoverkeer (rijdend en parkerend) zorgt voor een groot ruimtebeslag. Om steden en dorpen duurzaam en veilig bereikbaar te houden wordt daarom op veel plekken gewerkt aan het omvormen van ruimte voor auto’s in ruimte voor de actieve vervoerswijzen lopen en fietsen. Maar hoe doe je dat?

Op 25 juni organiseert CROW een bijeenkomst waarin de resultaten worden besproken van het project ‘herverdeling van de openbare ruimte’. In dit project worden leerzame voorbeelden/casussen van decentrale overheden verzameld en geanalyseerd. Het betreft casussen waarbij in het proces, beleid of het ontwerp van wegen (of gebieden), nadrukkelijke afwegingen zijn gemaakt om meer ruimte te creëren voor fiets en voetganger.

Aanmelden voor deze bijeenkomst (link opnemen naar https://www.fietsberaad.nl/Bijeenkomsten/2020/Bijeenkomst-Best-Practices-Herverdeling-openbare-r )