De City Deal zoekt versterking voor minicoalitie 5 – Lopend Werken!

Tijdelijke opdracht coördinatie minicoalitie 5 – Lopend Werken

Betreft: tijdelijke opdracht voor gemiddeld 8 uur per week t/m juni 2022 (met mogelijkheid tot verlenging)

Rol: coördinator/ projectleider van minicoalitie 5 – Lopend Werken, onderdeel van Werklijn 3

Werklijn 3, Verleiden om te lopen staat voor: het ontwikkelen van impactvolle strategieën en het creëren van een goed aanbod om te verleiden tot meer lopen en het bevorderen van een gezonde duurzame leefstijl door het doen van experimenten, campagnes en interventies. Voor meer informatie over de City Deal en de werklijnen kun je de City Deal Pagina bezoeken.

Gevraagde inzet:

  • Het ontwikkelen van een duurzame aanpak die enerzijds de samenwerking aan de al lopende campagnes (zoals de Wandel tijdens je Werk-dag & Outdoor Office Day). versterkt, en hier anderzijds uitstijgt  Waarbij er in aanvulling op de bewustwording en incidentele gedragsverandering wordt gewerkt aan duurzame gedragsverandering
  • Een plan van aanpak formuleren dat aansluit bij de uitgangspunten van de City Deal Ruimte voor Lopen en werklijn 3 – Verleiden om te lopen en lopend werken op de kaart zet.
  • In samenwerking met de betrokken organisaties uitvoering geven aan het plan van aanpak

Gevraagde vaardigheden en kennis:

  • Proactief, resultaatgericht en concreet, activerend, weten hoe sociale media te benutten
  • bekend met de wetenschap van gedragsverandering, en gezonde leef- en werkstijl

Gevraagde ervaring:

  • Projectmanagement
  • Projecten gericht op gedragsverandering en beweging

Heb je interesse? Stuur de ingevulde tabel dan t.a.v. Martine de Vaan naar citydeal@ruimtevoorlopen.nl

Gevraagde gegevensinvulruimte
Naam…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mailadres…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wat maakt de rol voor jou interessant?…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Geef een voorbeeld van een vergelijkbaar project waaraan je werkt/werkte:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Beschrijf de door jou gewenste uitkomst voor minicoalitie 5:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wat wil je nog delen?…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………