Inclusive mobility in pedestrian areas

Deze masterscriptie betreft een onderzoek naar de inclusieve mobiliteit in voetgangersgebieden: beschrijven en evalueren van inclusieve voetgangersgebieden in Oslo, Noorwegen en Nijmegen, Nederland. Dit onderzoek geeft meer inzicht in de definitie van inclusieve voetgangersgebieden en factoren die de mate van inclusiviteit beïnvloeden. Om dit te onderzoeken werden vragen met betrekking tot inclusiviteit; “van wat”, “voor wie”, “door wie” en “hoeveel” bestudeerd. Het onderzoek is gericht op een beter begrip van de definitie en beoordeling van inclusieve voetgangersgebieden.

Loopscore van groenblauwe routes in gemeente Dordrecht

De loopscore-tool van Wageningen Environmental Research is nu ook in de gemeente Dordrecht toegepast. Op basis van 69 van de oorspronkelijk 160 indicatoren is de kwaliteit van de loopmogelijkheden gemeten voor de hele gemeente. De hoofdindicatoren Infrastructuur, Omgevingskwaliteit, Levendigheid, Veiligheid en Aantrekkelijkheid bieden interessante informatie voor de monitoring rond gezonde leefomgeving. De gemeente is bezig te verkennen hoe de monitoring op dit vlak vorm kan krijgen en zal de uitkomst uit dit onderzoek daarin meenemen. Ook zal zij de loopscore opnemen in het project “Samen op de kaart” en biedt de loopscore-tool  input voor het beleid rond het realiseren, verbeteren en in stand houden van groenblauwe routes tussen openbare speel-,  beweeg- en ontmoetingsplekken. In een workshop met beleidsmedewerkers van de gemeente en de plaatselijke GGD zijn voor twee straten de effecten van diverse herinrichtingsvoorstellen met de loopscore doorgerekend. Belangrijkste resultaat is dat het verbeteren van de loopkwaliteit een multidisciplinaire aanpak vraagt, waarbij veel beleidsterreinen zijn betrokken.

Lees ook https://ruimtevoorlopen.nl/kennisitem/beloopbaarheid-gemeten/

Beloopbaarheid gemeten

Wageningen Environmental Research (verbonden aan Wageningen University & Research) heeft een onderzoek uitgevoerd naar de vraag in hoeverre de beloopbaarheid van buurten en OV-knooppunten is te meten met bestaande data. Daarbij is antwoord gezocht op de volgende onderzoeksvragen:
•  Welke indicatoren zijn van belang om zicht te krijgen op de beloopbaarheid van buurten en OV-knooppunten?
•  Welke (GIS)-data zijn beschikbaar om de indicatoren te meten?
•  Wat is de loopscore van buurten en OV-knooppunten op basis van de verzamelde data?
•  Wat is de waarde van deze loopscore in het licht van het totaal aantal indicatoren?
•  Wat kan er beleidsmatig gedaan worden om de loopscore te verhogen?

De toepassing is in een pilot ontwikkeld in de provincie Utrecht voor loopmogelijkheden in een aantal buurten en bij een aantal OV-knooppunten. Doel is de toepassing ook in andere buurten en OV-knooppunten uit te gaan rollen. Het document is te downloaden vanaf de website van de WUR: https://edepot.wur.nl/550576.

>