Publicatie Voetgangersveiligheid

FitStap

Dit rapport bevat een verkenning van voetgangersveiligheid. Aan de hand van literatuur en statistieken is verkend welke kennis en gegevens er over voetgangersveiligheid zijn, welke mogelijke oplossingen er zijn en welke kennis er is rondom de ontwikkeling van het voetgangersbeleid. 

Lopen heeft vele voordelen, niet alleen wat betreft gezondheid maar ook voor het milieu. Het ministerie van I&W streeft er ook naar om kwetsbare groepen zo lang mogelijk op een veilige manier aan het verkeer deel te laten nemen. Deze doelen staan allemaal beschreven in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2020 (SPV).

https://www.swov.nl/publicatie/voetgangersveiligheid-0

>