South Australian Walking Strategy

Een actieplan om lopen te bevorderen in de Australische deelstaat Zuid Australi√ę. Dit plan beschrijft het waarom, het hoe en het meten van het effect van de voorgestelde maatregelen.

>