Delfts essay over belang van goede mobiliteit in Eindhoven met ruimte voor lopen als belangrijke voorwaarde

‘Wonderolie in de groeistad Eindhoven: de verbindende waarde van mobiliteit’. Onder deze titel schrijft TU Delft-hoogleraar Ellen van Bueren over het belang van mobiliteit in Eindhoven. Een snel en flinkgroeiende stedelijke regio. 

Belang van mobiliteit bij groei Eindhoven 

Wereldwijd is de Brabantse stad op de kaart gezet. Nu moet die groei in goede banen worden geleid. “Het plannen en organiseren van mobiliteit in Eindhoven is van groot belang voor het functioneren van de stad: tijdens de verbouwing, maar ook om toekomstige ontwikkelingen te kunnen blijven accommoderen. Mobiliteit gaat over veel meer dan alleen transportinfrastructuur, ook in Eindhoven en de omliggende regio. Het gaat over mensen en wensen.”

Op basis van kennis over ruimtelijke planvorming, stedelijke ontwikkeling en participatie van burgers en belanghebbenden benoemt Van Bueren een aantal essentiële voorwaarden voor goede mobiliteit in Eindhoven. “Mobiliteit gaat in essentie om verbinding”, legt ze uit. “Het brengt mensen bij elkaar, familie, relaties, werkgevers en werknemers, docenten en leerlingen, artiesten en bezoekers, teams bij de wekelijkse trainingen en wedstrijd, et cetera. Het is de smeerolie voor de stad, of, in schonere en positievere termen, de wonderolie voor een stad en haar gebruikers. Welke ingrediënten moet die olie om haar werk goed te kunnen verrichten?”

De auto van z’n troon 

Als eerste voorwaarde noemt de hoogleraar dat de auto van z’n troon gestoten moet worden. “De auto moet vervangen worden door andere vormen van vervoer. En zet in op gedragsverandering. De mogelijkheden om te verplaatsen worden meer divers. De grootstedelijke dichtheid van de stad maakt andere vervoerssystemen mogelijk en noodzakelijk. De beschikbare ruimte in de stad is schaars en duur. Wandelen, fietsen en gedeelde oplossingen voor vervoer, van deelscooters en -auto’s tot hoogwaardig openbaar vervoer, zijn in zo’n verdichtende stad al snel aantrekkelijker dan individueel bezit van een auto die veel ruimte opeist en grotendeels ongebruikt stil staat. 

Nieuwsgierig naar de andere voorwaarden? Lees Wonderolie in de groeistad Eindhoven: de verbindende waarde van mobiliteit van Gebiedsontwikkeling.NU.  

Foto: ‘Eindhoven, High Tech Campus light trails’ door B. Olfers (bron: Shutterstock)