Verbinden en ontmoeten met Gezond Natuur Wandelen

Het afgelopen (corona)jaar heeft Gezond Natuur Wandelen zich beziggehouden met:
1. Verbinden van het wandelaanbod in een buurt/wijk/gemeente met de behoefte vanuit zorg en welzijn.
2. Aansluiten bij leefstijlprogramma’s van gemeenten, zoals het bestrijden van eenzaamheid.
3. Samenwerken met o.a. Automaatje (ANWB), de buurtbus en BoodschappenPlusBus, om kwetsbare en vereenzamende ouderen naar de wandeling te vervoeren.
4. Bevordering van gezondheid en welzijn van de wandelaars en begeleiders d.m.v. de onderlinge contacten, het wandelen zelf, en het contact met natuur en groen in de stad.

Wat heeft het initiatief teweeg gebracht en bij wie?
In 2014 zijn we met de eerste wandelingen gestart. Ondanks corona hebben we kans gezien om van 50 naar meer dan 60 gemeenten in 7 provincies te groeien. In de periodes dat wandelen in groepen niet mogelijk was, hebben we de mensen gestimuleerd om binnen de geldende coronarichtlijnen in twee- of viertallen te wandelen, door gebruik te maken van de bestaande e-mail- en WhatsApp-groepen om een wandelmaatje te vinden. Onze ambitie is een fijnmazig landelijk netwerk zodat iedereen dichtbij aan een of meer wekelijkse natuurwandelingen kan deelnemen. Vind een wandeling op gezondnatuurwandelen.nl

Aan welke ambitie(s) van Ruimte voor Lopen draagt uw initiatief bij?
Lopen wordt gestimuleerd
Voorbeeld: communicatieprojecten/campagnes, begeleiding of kennisprojecten De omgeving biedt ruimte om veilig te lopen en nodigt uit om te lopen
Voorbeeld: innovatieve aantrekkelijke en veilige loop/wandelroute voor een specifieke doelgroep

Ruimtelijk of maatschappelijk initiatief?
Het maatschappelijke initiatief heeft ervoor gezorgd dat (meer) mensen zijn gaan lopen

Download de inzending