Veilige mensenruimte uitgangspunt bij straatontwerp

Bij zijn vertrek als directeur van de SWOV geeft Peter van der Knaap ons met zijn terugblik een belangrijke opdracht mee om gelijk verkeersveilige straten in nieuwe woongebieden te realiseren, uiterst relevant voor Ruimte voor Lopen. Hij pleit voor een preventieve benadering van verkeersveiligheid als intrinsiek uitgangspunt van het straatontwerp. Die aanpak moet voorkomen dat een nieuw “Stop de Kindermoord” nodig wordt door veilige mensenruimte te garanderen.

Wat heeft het initiatief teweeg gebracht en bij wie?
Peter van der Knaap levert een overtuigende basis voor een andere, preventieve benadering van verkeersveiligheid in de woonomgeving. Hij heeft voor zijn pleidooi VVN en CROW als medeondertekenaars geworven, wat garant staat voor een groot draagvlak. Zijn benadering vraagt om verkeerskundigen die de speelse mobiliteit van kinderen op straat zien en als grondslag voor veilige mensenruimte erkennen, en om stedenbouwkundigen die ook verkeersveiligheid als onmisbaar onderdeel van hun ontwerpen beschouwen. Die bundeling vereist betrokken overheden op alle niveaus.

Aan welke ambitie(s) van Ruimte voor Lopen draagt uw initiatief bij?
De omgeving biedt ruimte om veilig te lopen en nodigt uit om te lopen
Voorbeeld: innovatieve aantrekkelijke en veilige loop/wandelroute voor een specifieke doelgroep Lopen is integraal onderdeel van beleid, ontwerp en/of beheer
Voorbeeld: ontwerpopdracht voor de herinrichting van gebied/openbare ruimte waarbij ook loopactiviteiten worden georganiseerd

Ruimtelijk of maatschappelijk initiatief?
Het ruimtelijke initiatief zorgt voor meer (toekomstige) ruimte voor lopen in de fysieke omgeving

Download de inzending