Ons Kloosterpad

Het kloosterleven heeft de Brabantse samenleving veel gebracht. Kloosterlingen hebben enorm bijgedragen aan onderwijs, gezondheidszorg, landbouw en emancipatie. De kloosterwaarden en -overtuigingen, zoals samenwerken, duurzaamheid en barmhartigheid, maken deel uit van de Brabantse identiteit. Om dit erfgoed onder de aandacht te brengen, is 2021 uitgeroepen tot Brabants Kloosterjaar. In dit kader is Ons Kloosterpad ontwikkeld, een wandelroute van 330 kilometer langs 40 Brabantse kloosters en abdijen (bij sommige kun je overnachten). Een mooie manier om het Brabantse kloosterleven te ontdekken.

Wat heeft het initiatief teweeg gebracht en bij wie?
Ons Kloosterpad nodigt uit tot bezinning en verdieping. Getuige de grote belangstelling voor de wandelroute is daar veel behoefte aan. De wandelroute kent al een levendige Facebook-groep met 1.000 leden, en op routesinbrabant.nl is de pagina over Ons Kloosterpad al ruim 60.000 keer bezocht. Ook krijgt de route veel aandacht van de pers en van influencers met een jonger publiek. Momenteel worden bij vijftien kloosters kortere rondwandelingen ontwikkeld. Deze nodigen brede doelgroepen zoals gezinnen uit om ook te gaan wandelen en kennis te maken met het kloostererfgoed.

Aan welke ambitie(s) van Ruimte voor Lopen draagt uw initiatief bij?
Lopen wordt gestimuleerd
Voorbeeld: communicatieprojecten/campagnes, begeleiding of kennisprojecten De omgeving biedt ruimte om veilig te lopen en nodigt uit om te lopen
Voorbeeld: innovatieve aantrekkelijke en veilige loop/wandelroute voor een specifieke doelgroep

Ruimtelijk of maatschappelijk initiatief?
Het maatschappelijke initiatief heeft ervoor gezorgd dat (meer) mensen zijn gaan lopen

Download de inzending