Loop! Onderzoek naar knelpunten voor voetgangers, Maastricht

Bij gebrek aan data en heldere informatie heb ik een eigen onderzoek gedaan naar ‘lopen en knelpunten’ in Maastricht.
Dit onderzoek werd deels financieel ondersteund door de Burgerbegroting. Eerst is er literatuuronderzoek gedaan en vervolgens empirisch onderzoek, wat in de verslaglegging duidelijk naar voren komt. Binnen het verslag is een aan te klikken kaart verwerkt, 150 foto’s duiden de problemen. Gezien de wens van de overheid om lopen te stimuleren, is dit verslag een goed voorbeeld van pro-activiteit: als burger participeren en richting geven. Iedereen in Nederland kan dit gaan doen.

Wat heeft het initiatief teweeg gebracht en bij wie?
- verslag gemaakt, verspreid op internet. O.a. bij het CROW en Ruimte voor Lopen - krantenartikel in regionale krant, tv interview bij regionale zender - 2 exposities voor vraag en antwoord; 1 bij boekhandel, 2 bij afdeling Mobiliteit G Maastricht - participatie bij Mens en Straat - gesprekken en schouderkloppen bij 3 wethouders van deze stad - verdere overlegsituaties bij afdeling Mobiliteit - het verslag wordt meegenomen in een komend voorstel van gezamenlijke niet al te rechtse fracties in Gemeenteraad Maastricht - uitbreiding met (ook internationale) contacten; o.a. Rob Methorst en Kris Peeters

Aan welke ambitie(s) van Ruimte voor Lopen draagt uw initiatief bij?
Lopen wordt gestimuleerd
Voorbeeld: communicatieprojecten/campagnes, begeleiding of kennisprojecten De omgeving biedt ruimte om veilig te lopen en nodigt uit om te lopen
Voorbeeld: innovatieve aantrekkelijke en veilige loop/wandelroute voor een specifieke doelgroep Lopen is integraal onderdeel van beleid, ontwerp en/of beheer
Voorbeeld: ontwerpopdracht voor de herinrichting van gebied/openbare ruimte waarbij ook loopactiviteiten worden georganiseerd

Ruimtelijk of maatschappelijk initiatief?
Het maatschappelijke initiatief heeft ervoor gezorgd dat (meer) mensen zijn gaan lopen

Download de inzending