Hou dit voetpad vrij, dan zijn wij ook blij!

Met de campagne ‘hou dit voetpad vrij, dan zijn wij ook blij!’ wil Wandelnet-Voetlicht bereiken dat voetgangers de voor hen bestemde ruimte terugkrijgen. Soms functioneert de loopruimte eerder als een parcours met obstakels dan een veilige, plezierige plek voor voetgangers.

De gewoonte om auto’s, fietsen, kliko’s en andere obstakels op het voetpad te plaatsen, willen we doorbreken.
Daarvoor hebben we een sjabloon ontwikkeld, om er op locatie aandacht voor te vragen. Ook zijn 2 campagne video’s (zie voetlicht.info) ontwikkeld, wat de boodschap in absurde humor verpakt.

Wat heeft het initiatief teweeg gebracht en bij wie?
Het uitrollen van de campagne heeft in eerste instantie plaatsgevonden in Fryslan, en met name Leeuwarden. De regionale media heeft hier vrij veel aandacht aan besteed. Zie ook de website voetlicht.info. Daarnaast zijn extra sjablonen ontwikkeld, die door een aantal lokale initiatieven zijn gebruikt. Mensen kunnen zelf een sjabloon met spuitkrijt aanvragen om in hun eigen omgeving hier aandacht aan te besteden. In Leeuwarden hebben we samen met een wijkambtenaar, de wijkwethouder en ambtenaar openbare ruimte een buurtschouw gehouden in een wijk. Dat leidde lokaal in ieder geval tot discussie.

Aan welke ambitie(s) van Ruimte voor Lopen draagt uw initiatief bij?
Lopen wordt gestimuleerd
Voorbeeld: communicatieprojecten/campagnes, begeleiding of kennisprojecten De omgeving biedt ruimte om veilig te lopen en nodigt uit om te lopen
Voorbeeld: innovatieve aantrekkelijke en veilige loop/wandelroute voor een specifieke doelgroep Lopen is integraal onderdeel van beleid, ontwerp en/of beheer
Voorbeeld: ontwerpopdracht voor de herinrichting van gebied/openbare ruimte waarbij ook loopactiviteiten worden georganiseerd

Ruimtelijk of maatschappelijk initiatief?
Het maatschappelijke initiatief heeft ervoor gezorgd dat (meer) mensen zijn gaan lopen