Agenda Ruimte voor Lopen

Binnen het platform Ruimte voor Lopen is er een breed besef dat er een krachtige gezamenlijke aanpak nodig is om lopen een sterke stimulans te geven. Daarom heeft het platform samen met het ministerie van IenW het initiatief genomen om te komen tot een gezamenlijke Agenda Ruimte voor Lopen. Een agenda die de krachten bundelt van alle organisaties die verantwoordelijk en betrokken zijn bij het stimuleren van lopen in Nederland. Een agenda met concrete doelen en activiteiten om het lopen in Nederland een flinke impuls te geven. Door lokaal, regionaal en nationaal samen te werken, waarbij elke organisatie zijn verantwoordelijkheid neemt, kunnen we het lopen in Nederland een echte impuls geven.

De gezamenlijke Agenda Ruimte voor Lopen zorgt voor een breed commitment en meer daadkracht om hier de komende jaren samen de schouders onder te zetten. De agenda zal bestaan uit drie delen:

1

Toekomstbeeld

(2040)

2

Strategische agenda

(2021 – 2030)

3

Uitwerkingsprogramma

(2021-2025)

Stand van zaken

Na een uitgebreide consultatieronde werden op 23 juni de hoofdlijnen van de Agenda Ruimte voor Lopen gepresenteerd tijdens een partnerbijeenkomst.

Op 21 juli is de concept-tekst van de Agenda naar alle partners gemaild met de vraag of men kan instemmen met de inhoud en bij welke opgaven men betrokken wil worden.

Tijdens de partnerbijeenkomst van 27 augustus zal de Agenda worden vastgesteld.

De definitieve agenda zal worden gepresenteerd op 8 oktober 2020 tijdens het Nationaal Voetgangerscongres in Leeuwarden.