Agenda Ruimte voor Lopen

Tientallen overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen hebben hun krachten gebundeld om meer ruimte voor lopen te creëren. De gezamenlijke Agenda Ruimte voor Lopen zorgt voor een breed commitment en meer daadkracht om hier de komende jaren samen de schouders onder te zetten. 

De agenda bestaat uit drie delen:

1

Toekomstbeeld

(2040)

2

Strategische agenda

(2021 – 2030)

3

Activiteitenprogramma

(2021-2025)

Download hier de volledige Agenda Ruimte voor Lopen of Samenvatting:

Ambities voor 2030

Drie ambities vormen de gezamenlijke basis voor onze agenda:

  1. Lopen is een vanzelfsprekend en integraal onderdeel van beleid, ontwerp en beheer
  2. De omgeving biedt gelegenheid en nodigt uit om veilig te lopen
  3. Lopen heeft een positief imago en wordt gestimuleerd

Samenwerking geeft energie

Lopen heeft relaties met diverse beleidsterreinen. Als we de samenhang hiermee zien, ontdekken we ook wie de natuurlijke partners en vrienden van voetgangers zijn. Een beter loopklimaat draagt immers bij aan het oplossen van diverse maatschappelijke opgaven.

Juist door de onderlinge verbindingen te leggen, kunnen we over traditionele beleidsgrenzen heen kijken en nieuwe inzichten opdoen. Zowel binnen het sociale en het fysieke domein als tussen beide beleidsdomeinen.

Activiteitenprogramma tot 2025

Het activiteitenprogramma bevat de belangrijkste opgaven waar de partners de komende jaren samen de schouders onder zetten. Door deze opgaven tot een goed einde te brengen, zetten we flinke stappen op weg naar meer ruimte voor lopen. De volgorde en kracht waarmee we aan de slag gaan, stemmen we af op de belangstelling en energie bij de partners en op externe ontwikkelingen.

De activiteiten in het programma zijn geclusterd aan de hand van drie thema’s:

  1. Beleid: agendasetting en beleidsontwikkeling
  2. Kennis: dataverzameling, instrumentontwikkeling, uitwisseling en onderwijs
  3. Samenwerking: in lopende activiteiten, via nieuwe verbindingen en met nieuwe initiatieven