Streepje vóór door kennis over lopen

“Doordat ik een expertise meebracht, was ik voor werkgevers een interessante partij”, vertelt Dennis van Sluijs, inmiddels adviseur mobiliteit & ruimte bij Goudappel. Dennis studeerde Ruimtelijke Ordening – Mobiliteit aan Hogeschool Windesheim in Zwolle en studeerde af op het onderwerp lopen. Een modaliteit waar tijdens de studie niet veel over is onderwezen. Door zijn opgedane kennis over lopen had hij een streepje vóór.

Lopen krijgt steeds meer aandacht. Tijdens de corona-periode werd het belang van een fijne leefomgeving – veelal even naar buiten en een rondje lopen – extra onderstreept. Ook uitdagingen als de druk op de openbare ruimte in de stad en een beter klimaat geven de aandacht voor lopen een boost.

Lopen als modaliteit
In het onderwijs was de voetganger wel aanwezig herinnert Dennis zich, maar impliciet. “Als je praat over de inrichting van de straat, dan denk je ook na over een voetpad. Maar waar je voor auto en fiets specifiek nadenkt over bijvoorbeeld breedte en ligging , werden voor lopen geen extra kennis en tools aangeboden.”

Hoe komt het dat hij interesse had voor lopen? “Tijdens een stage in Gent (B) kwam ik terecht bij een organisatie die zich richtte op de menskant, op inclusiviteit en toegankelijkheid. Daar is het zaadje gepland. Toen werd lopen ook echt een modaliteit voor mij.” Vervolgens  ging hij bij Goudappel stagelopen en heeft hij onderzoek gedaan naar de looproute van een parkeergarage naar het centrumgebied en werd zijn enthousiasme voor het onderwerp steeds groter. “Daarom heb ik tijdens mijn afstuderen ook gekozen voor het onderwerp lopen.” Het Handboek voor professionals ‘De ontwikkeling van het stedelijk loop- en wandelnetwerk’ is het succesvolle eindresultaat van zijn afstudeeronderzoek.
En zo werd een student RO – Mobiliteit een expert op het gebied van lopen.

Meer aandacht voor lopen
Terugkijkend geeft Dennis aan dat er veel veranderd is de laatste jaren. “De citydeal en het Platform Ruimte voor Lopen hebben bijgedragen aan de aandacht voor en het verspreiden van kennis over lopen.”
Inmiddels zijn er verschillende informatieve kennisdocumenten ontwikkeld en uitgegeven die de beleidsmaker helpen de voetganger beter in beeld te krijgen. Zoals de ontwerpwijzer, het boek Loop!, de kennisbank op de website van Ruimte voor Lopen en -natuurlijk- zijn eigen handboek.
Dennis is bij zijn werkgever ‘de trekker’ van de themagroep voetganger. Zo wordt geborgd dat de voetganger in alle mobiliteitsvisies en plannen, in- en extern, wordt meegenomen. Bovendien werkte hij mee aan het Nederlands Loopstromenmodel, dat landelijk inzicht geeft in voetgangersstromen en -motieven.  

Dennis vertelt graag meer
Ben je student en geïnteresseerd in lopen of wil je als professional meer weten? Dennis vertelt je graag meer over lopen, het handboek en de kansen op werk. Hij vindt het leuk als je contact opneemt.