Nieuwe publicatie: Juridische sturingsinstrumenten voor een loopvriendelijke omgeving

Deze nieuwe publicatie van Ruimte voor Lopen en CROW biedt een overzicht van de juridische instrumenten die gemeenten hebben om de openbare ruimte loopvriendelijk te krijgen en te houden. Het gaat daarbij om instrumenten in het kader van de Omgevingswet, de verkeerswetgeving en om privaatrechtelijke instrumenten. Je vindt er een beschrijving van de instrumenten die in de praktijk worden ingezet, hoe ze worden ingezet en wat de ervaringen zijn. Enkele praktijkvoorbeelden en aanbevelingen voor gemeenten maken deze publicatie compleet. Dit is een van de publicaties die is gemaakt in het kader van het Versnellingsplan van Ruimte voor Lopen uit 2022.

Download hier de publicatie.