Handreiking voetgangersnetwerk beschikbaar

In opdracht van het Platform Ruimte voor Lopen en CROW heeft adviesbureau Goudappel een handreiking gemaakt om binnen een gemeente te komen tot een een beleidsmatig verankerd en kwalitatief hoogwaardig voetgangersnetwerk. Dit netwerk bestaat uit een basisnetwerk, een hoofdnetwerk en een groen, ontspannen netwerk. De handreiking biedt een stappenplan, gebaseerd op de Ontwerpwijzer voetgangers, en een overzicht van alle beschikbare hulpmiddelen bij die stappen. Op basis van een voetgangersnetwerk kunnen gemeenten zorgen voor een structurele verbetering van de kwaliteit van looproutes. Het gaat dan bijvoorbeeld om het realiseren van ontbrekende schakels en het oplossen van de belangrijkste knelpunten op het gebied van toegankelijkheid, veiligheid en aantrekkelijkheid.

Download hier de publicatie vanuit de kennisbank.