Denk jij mee over het Nationaal Masterplan Lopen?

In de periode januari tot september van 2024 werken we aan een Nationaal Masterplan Lopen. In dit Masterplan willen de partners van de City Deal Ruimte voor Lopen en het Platform Ruimte voor Lopen gezamenlijk vastleggen wat er tot 2030 nodig is om meer ruimte voor lopen te realiseren. In beleid, op straat en in het hoofd.

Input gevraagd voor Nationaal Masterplan Lopen

Hoewel de aandacht voor lopen de laatste jaren is toegenomen, staat het domein lopen nog in de kinderschoenen. We vinden het belangrijk dat het Nationaal Masterplan Lopen zo breed mogelijk wordt ingevuld en gedragen. Om die reden vragen we zoveel mogelijk organisaties en experts om eraan mee te denken en te werken.

Iedereen is welkom

Of je nu werkt voor een overheid, een bedrijf, een kennisinstelling of een maatschappelijke organisatie. Op lokaal, regionaal, nationaal of internationaal niveau. En of je je nu bezighoudt met mobiliteit, gezondheid, woningbouw, klimaat, leefbaarheid, economie, armoedebestrijding, sport, groen, veiligheid, toegankelijkheid, ruimtelijk ordening, of misschien wel een ander domein. Zolang je de koppeling met lopen kan leggen, ben je zeer welkom.

Op deze manieren kun jij helpen

Meedenken over en -werken kan op twee manieren:

  • Deelname aan een werkgroep die in de periode januari tot en met augustus een aantal keer fysiek en digitaal samenkomt om acties te formuleren rondom een bepaald thema.
  • Meelezen op een tussentijds contourendocument in de periode medio april – medio mei.

Aanmelden of meer weten? Neem contact op met ons op info@ruimtevoorlopen.nl.