Webinar lopen in hoger onderwijs 

“We willen wel wat met lopen gaan doen, maar er is nog niet veel over bekend.” Dat was een veelgehoord commentaar tijdens het webinar over lopen in hoger onderwijs. Dit webinar vond eind september plaats. Rode draad door de meeting was de vraag: wat bieden docenten aan kennis en kunde en wat hebben studenten nodig? 

Het was een mooie meeting waarin we napraatten over het onderzoek van Ineke Spapé en Sandra Schuit. Samen zetten we de eerste stap om lopen meer te verankeren in het curriculum van verschillende opleidingen. We waren met een mooi clubje “uit alle windstreken”: uit Breda, Nijmegen, Arnhem en Leeuwarden. 

Ook vergezelde Robert van der Bijl ons. Hij is professor ‘Mobility Planning’ aan de Universiteit van Gent en kon meepraten vanuit zijn eigen ervaring. “In de jaren ’70 had je in België al workshops over toegankelijkheid”, vertelt hij. Ruimte voor lopen maakte daar deel van uit. “Ook wordt het voetgangersdeel al voor een deel in het ov-systeem meegenomen.” Woorden waarmee hij al gelijk een lastig probleem bij lopen aanstipte: lopen maakt vaak wel deel uit van verschillende onderwerpen, maar wordt niet als apart thema benaderd. 

Omslag in denken 

Er is ook echt een omslag in denken over lopen nodig, zo benadrukken de workshopgevers. Bereikbaarheid krijgt nu nog prioriteit, waarbij verblijven en verplaatsen als gescheiden worden gezien. Omslag zit ‘m erin dat we gaan nadenken over ruimte in termen als: nabijheid, verplaatsen op eigen kracht, gedeelde ruimte en verplaatsen en verblijven in één dezelfde ruimte.   

Onderstaande sheet geeft dit mooi weer:

Aanbevelingen voor het onderwijs en de vakwereld 

Uit het eerdergenoemde onderzoek kwamen de onderstaande aanbevelingen naar voren. Vooral het standaardiseren van lesmateriaal is een belangrijk punt. “Zelfs binnen opleidingen bestaan er heel veel verschillen tussen vakken en studierichtingen”. Lopen is niet goed verweven in het onderwijs en is vaak geen apart vak. Aanvulling vanuit de deelnemers van het webinar was om studenten niet alleen theorie over lopen te leren, maar ze er praktisch mee aan de slag te laten gaan. 

Is lopen een hoofdthema? 

Tot slot stelden we de deelnemers deze vraag. Daar kwamen heel veel termen uit. “Aan de ene kant is dat een kans,” geeft één van de aanwezigen terug. “Aan de andere kant een struikelblok. Je hebt zovéél verschillende manieren om naar lopen te kijken.” In ieder geval zien we dat lopen vaak in één adem wordt genoemd met duurzame mobiliteit en het principe STOMP. Lopen is ook een belangrijk thema bij het inrichten van gebieden (inrichten gebieden, inrichting openbare ruimte, gebiedsontwikkeling).