Uniek debat over actieve mobiliteit in Tweede Kamer

Overmorgen staat er een politieke mijlpaal op de agenda! De vaste commissie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) gaat in debat met staatssecretaris Vivianne Heijnen. Over ‘actieve mobiliteit’: fietsen en wandelen. Bijzonder is dat wandelen daarmee voor het eerst als vorm van mobiliteit ter tafel komt in de Tweede Kamer. Een bewijs voor ons dat nu óók de landelijke politiek de meerwaarde ziet van meer ruimte voor lopen creëren. 

“Een grote mijlpaal”, noemt Frank Hart het. Hij is belangenbehartiger bij Wandelnet en betrokken bij ons platform. “Lopen is niet alleen de goedkoopste en meest duurzame manier van verplaatsen, maar houdt een (verdichte) stad ook leefbaar. Het bevordert ontmoeting, maakt mensen minder afhankelijk en zet aan tot een gezonde(re) leefstijl.” 

Brief naar commissieleden over actieve mobiliteit 

Samen met een aantal partners van ‘Ruimte voor Lopen’ hebben we een uitgebreide brief gemaakt die alle commissieleden hebben ontvangen. Hierin schrijven we over de grote voordelen van actieve mobiliteit, van wandelen in het bijzonder. Ook houden we een pleidooi voor een ‘nationaal toekomstbeeld lopen’. Een meerjarenplan zoals dat ook voor fietsen is gemaakt. Tenslotte vragen we om geld beschikbaar te stellen om barrières op de (nationale) wandelnetwerken te verhelpen of te voorkomen en om bij nieuwe woningen lopen voorop te zetten. 

Livestream actieve mobiliteit 

Het debat ‘actieve mobiliteit (wandelen en fietsen) is op donderdag 9 maart van 10.00 tot 13.00. Volg de livestream. Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Frank Hart via fhart@wandelnet.nl.