Groningse ontwerpleidraad ‘Nieuwe Ruimte’ winnaar prestigieuze award 

“Niet langer is mobiliteit maatgevend, maar de menselijke maat maakt de straat.” De Groningse ontwerpleidraad ‘Nieuwe Ruimte’ is onlangs uitgeroepen tot winnaar bij de uitreiking van de Landscape Institute Awards in Londen. In de categorie ‘Innovation and Research’ kwam de Noord-Nederlandse stad als winnaar uit de bus. 

De 10 dimensies van de straat 

Daarmee versloeg de Noord-Nederlandse stad 200 inzendingen uit maar liefst 53 landen. Een mooie prestatie, waarmee ruimte voor lopen hoger op de politieke agenda komt. In de vernieuwende ontwerpmethode voor de openbare ruimte is mobiliteit niet langer leidend, maar toegankelijkheid, veiligheid, gezondheid, sociale interactie, ecologie, klimaatadaptatie, economie, culturele identiteit en mobiliteit maken samen de straat. Dit zijn de 10 dimensies van de straat. 

Ruimte voor lopen in ontwerpleidraad ‘Nieuwe Ruimte’

De Leidraad benoemt principes en uitgangspunten voor verschillende typen gebieden en wijken in Groningen. Daarbij ziet ze vooral kansen op plekken waar de auto aan belang inboet. Juist daar ontstaan kansen om de leefkwaliteit te vergroten. Een aantal wandelvriendelijke uitgangspunten:

  • Meer ruimte voor de voetganger: nu al in de binnenstad en in de toekomst ook elders in de gemeente. 
  • Meer ruimte voor groen en leefruimte in de straat. “Openbare ruimte is openbaar. Het is daarom niet langer vanzelfsprekend dat de auto de eerste rechten heeft op het gebruik van de openbare ruimte. Immers, elke parkeerplaats minder is 10 vierkante meter openbare ruimte erbij.”
  • Focus op toegankelijkheid voor de voetganger: geen obstakels en gebreken in de openbare ruimte. 

Op naar een nieuw soort openbare ruimte! 

De ontwerpleidraad ‘Nieuwe Ruimte’ kun je vooral zien als een inspiratiedocument voor projecten. Om samen aan de weg te timmeren voor een nieuw soort openbare ruimte, waarbij minder ruimte is voor geparkeerde auto’s en fietsen. En er meer ruimte komt voor groen, sporten, spelen en wandelen. De leidraad is een co-productie van gemeente Groningen, Goudappel, STIPO en Felixx Landscape Architects & Planners. Een onmisbare stap ernaartoe waren de belevingswandelingen met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Tijdens deze wandelingen gaven zij indrukken van de openbare ruimte en aandachtspunten aan op een kaart. 

Landscape Institute Awards 

Dat Groningen er vandoor gaat met deze award is een bijzondere prestatie: de LI Awards behoren tot de belangrijkste prijzen op gebied van landschapsontwerp. Ieder jaar bekronen zij projecten die de natuurlijke en gebouwde omgeving beschermen, behouden en verbeteren. 

Meer info over de Ontwerpleidraad ‘Nieuwe Ruimte’

Bekijk de gemeentelijke leidraad via de website van gemeente Groningen.