Gezocht: wandelprincipe als tegenhanger van de autoparkeernorm en het 3-30-300 principe

“Wandelen sterker verankeren in beleid en buiten.” Dat is het doel van deze oproep van Rebel Nederland & België en Wandelnet. Ze openen de (gezamenlijke) zoektocht naar een wandelprincipe dat ervoor zorgt dat de positie van voetgangers altijd wordt meegenomen in plannen.

Frank Hart van Wandelnet: “We merkten dat het 3-30-300 principe voor groen in de stad goed aansloeg bij politici, adviseurs en beleidsmakers en die willen we overtuigen van meer ruimte voor lopen. Bovendien kunnen we niet kort genoeg uitleggen waar Wandelnet ‘van is’. Zeker als het gaat om meer ruimte voor lopen in de openbare ruimte. Met een ‘wandelprincipe’ onder de arm denken we meer effect te sorteren.”

Wandelen essentieel

Wandelen neemt immers een cruciale plaats in het stedelijke ecosysteem in. Toch blijkt het vaak lastig om dit inzicht te vertalen naar beleid en de inrichting van de buitenruimte. Nog te vaak staat de auto boven aan in de verkeerspiramide. “Er zijn wel normen voor bijvoorbeeld de breedte van een stoep”, legt Frank uit. “Maar ons gaat het er vooral om dat er voor voetgangers als uitgangspunt een samenhangend, logisch, veilig én aantrekkelijk netwerk komt. Hiervoor is echt nog onvoldoende aandacht. Zo kom je als voetganger vaak hobbels tegen op de weg: een onveilig kruispunt met een autoweg/fietspad of een stoep die zomaar ophoudt. Bij het ontwerpen van woonwijken wordt als allerlaatste eens gekeken waar de voetganger nog kan…”

Netwerkkaarten en parkeernormen voor auto en fiets

Levende bewijs zijn de vele autoparkeernormen en netwerkkaarten die letterlijk ruimte voor auto’s claimen. Hetzelfde zien we bij de positie van fietsers. Voor de voetgangersinfrastructuur ontbreken simpelweg zulke instrumenten. “Een goed ontwerp-principe helpt erg”, geeft Hannah Kandel van Rebel aan. “Denk bijvoorbeeld aan het 3-30-300 principe* dat voor groen wordt gebruikt. “Een wandelprincipe draagt direct bij aan twee van de drie kerndoelen van Ruimte voor Lopen”, vult Frank aan. Te weten:

  • Lopen is een vanzelfsprekend en integraal onderdeel van beleid, ontwerp en beheer;
  • De omgeving biedt gelegenheid en nodigt uit om veilig te lopen.

Heb jij een beeld bij zo’n ontwerp-principe?

We willen dat wandelen de aandacht en ruimte krijgt die het verdient. Vandaar dat we deze oproep van harte steunen. Draag jij ook bij? Heb jij een beeld bij hoe zo’n ontwerpprincipe eruit kan zien? Of dilemma’s waar het principe een antwoord op moet geven? Laat het weten. Stuur een bericht naar Hannah of Frank Hart van Wandelnet. 

*het ontwerp-principe “3-30-300”: elke stadsbewoner moet vanuit zijn / haar huis minstens 3 bomen kunnen zien, 30% van de oppervlakte in elke wijk moet voorzien zijn van een bladerdak en binnen 300 meter vanaf zijn / haar woning moet iedereen een park of groene ruimte van tenminste 1 ha kunnen bereiken.