ZorgSaamWonen Award 2022 inschrijving is geopend

Buurtroutes – plekken voor ontmoeting 

ZorgSaamWonen is op zoek naar ideeën voor het ontwerp en de inrichting van wijken en buurten. Hoe creëer je in een buurt routes als plekken voor ontmoeting? Hoe kunnen fysieke ingrepen bijdragen aan verbinding tussen buurtgenoten, tussen jong en oud, met of zonder zorgvraag? We zoeken naar een nieuw idee, wat ook op andere plekken kan worden toegepast. Zoals bijvoorbeeld de kwiekroutes die inmiddels in meerdere gemeenten aanwezig zijn.

Criteria
Bij de beoordeling let de jury op de volgende criteria: 
–    Inspirerend idee ook voor andere buurten; het idee biedt nieuwe inzichten, zet aan tot nadenken en/of actie in buurten. Het geeft energie en mensen kunnen het idee voor zich zien in hun eigen omgeving. Het idee is in deze vorm niet eerder toegepast. 
–    Effectief idee; het idee draagt bij aan het stimuleren van ontmoeting in de eigen woonomgeving.  
–    Haalbaar idee: het idee kan binnen een jaar op een locatie gerealiseerd worden en het idee is voldoende uitgewerkt om met fondsen in gesprek te gaan.  

De prijs
ZorgSaamWonen stelt voor beide winnaars (zowel jury als publieksprijs) een prijs beschikbaar. De prijs wordt uitgekeerd in de vorm van: 
–    ZorgSaamWonen Award 2022, 
–    Financiële en praktische ondersteuning van experts voor realisatie van het idee (o.a. oranje fonds)
–    interview in het digitaal magazine van ZorgSaamWonen en aandacht tijdens ZorgSaamWonen congres 2023. 
–    de twee winnaars mogen hun idee promoten via het platform van ZorgSaamWonen via een artikel of filmpje. 

De Awards
Van 22 juni tot en met 5 september 2022 kunnen initiatieven worden aangemeld voor de ZorgSaamWonen Award 2022. De ZorgSaamWonen Award 2022 is een ideeënprijsvraag en kent één winnaar van de publieksprijs, en één winnaar van de juryprijs. 

Wie kan meedoen? 
Iedereen die een goed inspirerend idee heeft voor een buurtroute kan meedoen. Dus zowel  partners die aangesloten zijn bij het platform ZorgSaamWonen als mensen en organisaties die nog nooit gehoord hebben van het platform ZorgSaamWonen. 

Ga voor verdere informatie of om je in te schrijven naar ZorgSaamWonenAward2022