Rijk richt pijlen op vergroening stad en dat is goed voor de wandelaar

De verstedelijking neemt met de dag toe: steeds meer mensen wonen in steden. Wat enorme uitdagingen met zich meebrengt: voor planners, ontwikkelaars, bouwers en overheden. “Bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid”, meent Isabelle Vreeke, beleidsmedewerker Groen in de stad. 

“Een versteende stad is niet een gezonde leefomgeving voor de mens. Meer groen heeft een positief psychisch effect, nodigt uit tot gezond gedrag, leidt tot minder hittestress en dempt geluidshinder.” Vreeke werkt bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Het ministerie dat nu haar pijlen richt op vergroening van de stad. Met als ultieme doel om de stedelijke omgeving groener, gezonder en klimaatbestendiger te maken. 

4 ministeries betrokken 

Dit doet het ministerie via het programma ‘Groen in de stad’. Een programma waaraan in totaal vier ministeries meewerken: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Infrastructuur en Waterstaat en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Zo weten zij de brug te slaan naar andere maatschappelijke opgaven in steden. 

Goed nieuws voor wandelaars 

Het programma is goed nieuws voor wandelaars, want meer groen betekent ook meer ruimte voor lopen. Bovendien wordt lopen een aantrekkelijkere optie naarmate een stad groener, gezonder en klimaatbestendiger is.

Lees alles over het programma ‘Groen in de stad’.