Over het autobezit: méér afhankelijk buiten grote steden

In de grote steden verliest de auto snel z’n aantrekkingskracht dankzij goed OV, minder parkeerplekken en drukte. Het aantal auto’s per inwoner daalde hier, terwijl het autobezit in de meer landelijke gebieden juist duidelijk toenam. Hoe kan dit?

“Mensen buiten de grote steden zijn steeds meer afhankelijk van de auto”, stelt het Kennis Instituut Mobiliteitsbeleid (KiM). Dit komt doordat de afstanden tot werk, sociale contacten, de plaatselijke supermarkt en andere winkels groter zijn. Bovendien is het openbaar vervoer er minder goed. Bussen rijden minder vaak en stoppen niet op heel veel plekken, waardoor je alsnog té lange afstanden langs drukke wegen naar je bestemming moet wandelen. De wandelinfrastructuur kan in deze gebieden namelijk beter. 

Toenemend autobezit, méér kilometers in landelijke gebieden

In landelijke gebieden hebben niet alleen meer mensen een auto, ze maken er ook méér gebruik van. Oftewel: ze rijden meer kilometers. Voor 64% is autorijden geen vrije keuze, “maar bittere noodzaak.” In de meest stedelijke gebieden ligt dit percentage meer dan de helft lager: 35% zegt hier steeds meer afhankelijk te zijn van de auto. De groeiende afhankelijkheid maakt dat sommige mensen zich nauwelijks een auto kunnen veroorloven, maar ‘m toch aanhouden. Zij bezuinigen op andere huishouduitgaven. 

Meer info?

Lees de brochure ‘Het wijdverbreide autobezit in Nederland’ van het KiM.