Bewegen cruciaal voor gezonde gemeente 

Sporten en bewegen vergroten de kwaliteit van leven, laten ziekteverzuim dalen, maken productiever en verminderen criminaliteit. Volgens de koepelorganisatie NOC*NSF zou sportieve beweging daarom aan de bakermat moeten staan van een gezonde, veerkrachtige gemeente. 

Sportief bewegen hoger op politieke agenda

Ze pleit ervoor om sport & beweging hoger op de (lokale) politieke agenda te zetten. “Sport en bewegen zijn onmiskenbare sleutels om te werken aan preventie en gezondheid.” En: “Door als (lokale) politiek nu in te zetten op de versterking en professionalisering van de sport- en beweegsector zorgen we voor de meest gezonde generatie in 2040. Zorgen we voor aantrekkelijke gemeentes en een aantrekkelijke leefomgeving.”

Hoge ROI

Investeren in deze thema’s is daarnaast lonend. Zo wees het onderzoek ‘De Social Return On Investment (SROI) van sport en bewegen’ van Mulier Instituut uit: de SROI is hoog. Iedere euro die een gemeente nu investeert in sport en bewegen levert later 2,5 euro op. 

Goed voor gezondheid ontwikkeling jeugd

Bovendien is sportieve beweging goed voor de lichamelijke, mentale en sociale ontwikkeling van kinderen. Kinderen die met plezier bewegen als ze jong zijn, hebben vaak als volwassene een gezonde levensstijl.

Benieuwd naar alle positieve effecten van meer aandacht voor de sport- beweegsector? Lees het interessante artikel van NOC*NSF over ‘De sportieve gemeente als bakermat voor een gezonde samenleving’