Van en naar school wandelen zorgt voor kwartier extra beweging

Te weinig beweging, afnemende motorische vaardigheden en overgewicht bij kinderen: de laatste jaren groeiden de zorgen hierover. Tegelijkertijd staat het meer dan eens in de picture. Op school is er meer aandacht voor bewegen. Zo wordt gestimuleerd dat kinderen zo min mogelijk met de auto worden gebracht. 

Van en naar school wandelen kost kinderen namelijk gemiddeld 16 minuten per dag, of gemiddeld 13 minuten fietsen. Een extra kwartier per beweging dus! Zo concludeerden Mulier Instituut en het RIVM die jaarlijks de Leefstijlmonitor uitvoeren. Dit is een onderzoek dat de leefstijl van mensen in Nederland onder de loep neemt. 

Bijna helft van kinderen nooit lopend naar school 

Voor kinderen tot 12 jaar geven ouders antwoord op de vragen. Zij geven aan dat ongeveer de helft van de kinderen nooit loopt naar school. Dat percentage neemt toe met de leeftijd: 58% van de 10-11–jarigen wandelt nooit van en naar school tegenover 51% bij 4-6-jarigen. 

Benieuwd naar alle conclusies?

Lees en bekijk de factsheet ‘actief transport van en naar de basisschool’ van het Mulier Instituut.