Ruimte voor de Voetganger niet aangeboden aan Amsterdamse gemeenteraad

Gemeente Amsterdam heeft besloten om het beleidskader ‘Ruimte voor de Voetganger’ vooralsnog niet voor te leggen aan de gemeenteraad. Met deze plannen wilde zij de voetganger op 1 zetten bij projecten in de openbare ruimte. 

Begin 2020 kregen burgers en andere organisaties de kans om hun mening te geven over Ruimte voor de Voetganger.’ Daarna zouden er politieke besluiten over worden genomen. De coronacrisis, de onzekerheid daaromheen en de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart hebben de bestuurders echter doen besluiten de vaststelling over te laten aan een nieuwe raad. 

Wat houdt Ruimte voor de Voetganger in? 

Dit beleidskader wil letterlijk meer ruimte voor voetgangers. Zo moeten zij voortaan 2 meter vrije doorloopruimte krijgen. Deze ruimte is – zeker op drukke straten! – nodig om fijn te kunnen wandelen. In smalle straat zou het absolute minimum 1,80 meter worden. Het kader zou niet alleen impact hebben op de ruimteverdeling, maar ook op het verlenen van vergunningen bij terrassen, winkeluitstallingen en andere objecten die op de stoep staan. Grote gevolgen dus voor de manier waarop Amsterdammers de ruimte in de stad verdelen. 

Ambitie blijft overeind 

Ondanks dat het beleidskader ‘Ruimte voor de Voetganger’ voorlopig in de ijskast staat, blijft de Amsterdamse ambitie om meer ruimte te maken voor de voetganger overeind. ‘We willen de stad toegankelijk maken voor iedereen’, aldus Egbert J. de Vries, Wethouder Verkeer en Vervoer, Water en Luchtkwaliteit. ‘Dit conform het VN-verdrag Handicap en in navolging daarvan de inclusieagenda van Gemeente Amsterdam.’ Maatregelen die ze onder ander neemt om de stad wandelvriendelijk te maken: 7.000-10.000 parkeerplaatsen verdwijnen en 30 kilometer wordt de standaardsnelheid in de stad. 

Meer lezen over de achtergrond van dit besluit?

Bekijk de Raadsinformatiebrief.