Provincie Zuid-Holland wil hele kustgebied omvormen tot Nationaal Park

Goed nieuws voor mensen die graag in de Zuid-Hollandse duinen wandelen! Bestuurders, natuurorganisaties, de provincie en andere bestuurders slaan de handen ineen voor het Nationaal Park Hollandse Duinen

Het nationale park nieuwe stijl moet het hele kustgebied tussen Hoek van Holland en Noordwijk beslaan. Nieuwe stijl, omdat het stedelijk gebied van gemeente Den Haag er onderdeel van gaat uitmaken. Midden in het dichtstbevolkte stukje Nederland creëert het een ‘duurzaam en veerkrachtig gebied waar waardevolle natuur voorop staat, maar ook plaats is voor onder meer cultuur, waterwinning’ en natuurlijk wandelen. 

Behoud van ecosystemen 

Het Park beslaat grote aaneengesloten gebied; behoud van ecosystemen komt hier centraal te staan. ‘Net als de natuurlijke dynamiek van wind, water en beesten’, aldus Patrick Jansen, ecoloog bij de Wageningen University & Reasearch (WUR). ‘Waar de mens recreatief mede-gebruiker is, zonder schade aan te brengen.’ 

Spreiden recreatie 

Het idee voor het Nationaal Park Hollandse Duinen komt mede uit de koker van drinkwaterbedrijf Dunea. Om drinkwater te kunnen winnen, heeft zij duinen nodig zónder al te veel drukte. ‘Ik wil de recreatiedruk kunnen spreiden’, aldus bestuurder Wim Drossaert. ‘Daarvoor is het nodig dat niet iedereen op een mooie dag naar het duingebied Meijendel gaat, maar juist ook naar de andere gebieden langs de kust, en dat die met elkaar worden verbonden. 

Status Nationaal Park nog niet binnen 

Officieel mogen de Hollandse Duinen nog niet het predicaat ‘Nationaal Park’ voeren. De aanvraag ervoor ligt bij het Ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit, maar staat momenteel on hold. Dit in afwachting van een nieuwe standaard voor nationale parken. Maar volgens Drossaert en wethouder Bredemeijer (buitenruimte, gemeente Den Haag) maakt dat geen verschil. ‘Het feit dat we ons National Park noemen, is al genoeg.’

Bron 

Lees het oorspronkelijke artikel op NRC: Zuid-Holland wil van het kustgebied een nationaal park nieuwe stijl maken, inclusief de stad.