Maak werk van inclusieve beweegruimte

Door corona zijn er grote verschillen ontstaan in het gebruik van groen en andere openbare ruimte. Zo zijn mensen met een lichamelijke handicap of chronische aandoening minder gaan sporten. Wat onder andere komt doordat de buitenruimte niet toegankelijk genoeg is. 

In totaal zijn er 2 miljoen mensen in Nederland die wel willen sporten en bewegen, maar dit niet doen. Bijvoorbeeld omdat een buitenlocatie niet te bereiken is voor hen: het is te ver afgelegen of er gaat geen bus naartoe. Of er zijn drempels of trappen. Kortom, de locatie is niet inclusief. 

Wat is een inclusieve beweegruimte?

Zo’n omgeving houdt rekening met de behoeften van mensen die een aandoening hebben. De Richtlijn toegankelijkheid van kennisinstituut van CROW is er duidelijk over: “Een goede ingerichte openbare ruimte is toegankelijk voor elke gebruiker zodat hij of zij zich zelfstandig kan voortbewegen zonder hulp van derden”. Maar er komt natuurlijk meer kijken bij toegankelijkheid. Denk ook aan aspecten als:

  • Beschikbaarheid: heeft de locatie fijne, ruime openingstijden?
  • Bereikbaarheid: kan iedereen er komen.
  • Betreedbaar: kun je makkelijk naar binnen of buiten? Ook als je in een rolstoel zit?
  • Begrijpelijk: begrijpt iedereen alle informatie? Ook zonder alles twee keer te moeten lezen?

Ruimte voor iedereen is een VN-doel

De noodzaak van een inclusieve beweegruimte is door de Verenigde Naties (VN) vastgelegd in de zogenaamde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals of SDG’s). Deze doelen zijn de bouwstenen voor een goed en inclusief omgevingsbeleid. Belangrijke (sub)doelen zijn:

  • 3.4 ‘Goede gezondheid en welzijn’. Dit is positief te beïnvloeden met bijvoorbeeld aantrekkelijke voorzieningen voor sport, spel, recreatief, fietsen en wandelen. Maar ook door voldoende water en groen in alle wijken, een veilige inrichting van de buitenruimte en groene en uitnodigende schoolpleinen die ook toegankelijk zijn voor de buurt. 
  • 10.2 ‘De sociale, politieke en economische inclusie van iedereen mogelijk maken.’ Dit kunnen overheden bevorderen door goede randvoorwaarden in de fysieke leefomgeving zoals fijne ontmoetingsplekken en locaties die goed toegankelijk zijn.
  • 11.1 ‘Duurzame steden en gemeenschappen’ bevat een belangrijk onderdeel: goede bereikbaarheid van daelijkse voorzieningen, ook voor kleine kernen. 

Meer weten over inclusieve beweegruimte?

Ben je benieuwd naar alle aspecten van een inclusieve bewegingsruimte? En wat je er zelf aan kunt doen om die te bevorderen? Lees het artikel Maak van inclusieve beweegvriendelijke omgeving een automatisme van Alles over Sport.