Bijeenkomst City Deal Ruimte voor Lopen

Wandelende start

Nu de City Deal Ruimte voor Lopen een jaar bestaat is het tijd voor een fysieke ontmoeting. En helemaal nadat de City Deal dagen 9 keer online plaatsvonden. Op 11 november komen de deelnemende partijen van de City Deal Ruimte voor Lopen samen in stadslab RAUM in Leidsche Rijn (Utrecht).

De deelnemers zijn samen een groot en gemotiveerd gezelschap, waaronder vertegenwoordigers van 9 gemeentes, Amersfoort, Amsterdam, Den Haag, Groningen, Leeuwarden, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg en Zwolle. Betrokken maatschappelijke organisaties en kennis- en onderwijsinstellingen maken de groep compleet. Op de City Deal pagina lees je welke partijen deelnemen.

De vertegenwoordigers van de 28 partijen die actief betrokken zijn bij de City Deal ontmoeten elkaar vandaag in levenden lijve. De aftrap is ’s ochtends bij station Utrecht Centraal met een stevige ochtendwandeling naar de locatie van RAUM, via een groene route en de Daphne Schippersbrug. Bijzonder is het lopen over het dak plateau van de A2, de Leidscherijntunnel, waar de snelweg niet te zien of horen is. De wandeling doorkruist de ‘Kwiek-beweegroute’, met bewegingsoefeningen voor alle leeftijden. Met het gebruik van stickers en straatmeubilair laat de route zien hoe je de oefeningen tijdens je wandeling kunt uitvoeren. De gemeente Amersfoort, deelnemer aan deze City Deal, kent de Kwiek-beweegroutes en deelt daarover de succesverhalen.

‘Leidsche Rijn is eigenlijk best dichtbij’

Aangekomen bij RAUM wordt het gezelschap verwelkomd door Daniël, de gastheer. Voorafgaand aan de lunch werken de deelnemers aan de werklijnen van de City Deal. De 28 partijen vormen samen de coalitie en zijn verdeeld in 5 samenwerkingsverbanden, die de toepasselijke titel ‘mini-coalities’ dragen. Deze mini-coalities hebben verschillende aandachtspunten en werken sinds een jaar in groepsverband samen aan meer ruimte voor lopen, qua beleid en in de praktijk. De volgende onderwerpen staan centraal:

Minicoalitie 1: Omgekeerd ontwerp: voetganger eerst!
Minicoalitie 2: Lopen en O.V.
Minicoalitie 3: Lopen en groen
Minicoalitie 4: Verdichtingsopgave
Minicoalitie 5: Lopend werken

In deze coalities komen vruchtbare discussies goed op gang en wordt er gereflecteerd op eerdere conclusies. Welke adviezen kunnen we delen met de gemeente van het afgelopen werkbezoek? Het onderwerp bewegwijzering van looproutes staat ter discussie. Maken wandelaars nog gebruik van borden op straat sinds Google Maps? Daarover verschillen de meningen, maar zeker is dat men zich bewuster is van de wandeling zonder gebruik van de telefoon. Borden en pijlen stimuleren een bewuste wandeling, waardoor er meer aandacht is voor het lopen en omgeving. Met een meer bewuste en ontspannen ervaring als resultaat.

De groep luistert aandachtig naar de gemeente vertegenwoordiger die vanuit huis deelneemt en haar visie deelt

Maken wandelaars nog gebruik van borden op straat sinds Google Maps?

Na de heerlijke vegetarische lunch van RAUM start het middagprogramma. Een vast onderdeel van de City Deal dagen is de ‘walking being column’. Elke coalitie brede bijeenkomst start ‘s middags met een column over lopen in de breedste zin van het woord. Eerder al verzorgd door tien andere City Deal-collega’s, was het onderwerp vandaag het boek ‘Het Zoutpad’ van Raynor Winn. Het verhaal over de uitdagende wandelroute langs de kust van Cornwall (Engeland) benadrukte dat “lopen óók romantiek is”.

Omdat dit gezelschap de voordelen van wandelend vergaderen goed kent staat ‘s middags een weeting (wandelmeeting) op het programma. Al wandelend bespreken de deelnemers welke onderwerpen en initiatieven de coalities leveren voor de volgende editie van het magazine ‘LOPEN’.

Het dagprogramma

De ‘razende reporter’ van de Rijksoverheid sluit bij het gezelschap aan, voor een reportage over ‘weeten’ en andere manieren van wandelend werken. Zodra die aflevering van ‘Hybride Werken TV’ online staat volgt de video hier.

De deelnemers trotseren een plaatselijke bui en fantaseren samen (lopend in twee- of drietallen) over de vele mogelijkheden en ambities binnen deze City Deal. Welke plannen smeden we voor volgend jaar? Welke onderwerpen en initiatieven lichten we uit en welke acties gaan we ondernemen? In de aanloop naar de tweede editie van het magazine LOPEN brengt de walkshop ons tot onderwerpen, mogelijke titels, illustrerende beelden en verzonnen quotes. Eenmaal terug van buiten presenteren de mini-coalities de uitkomsten van hun wandelend overleg.

Om de dag prikkelend te eindigen, vormt een discussiebijeenkomst het laatste onderdeel van deze City Deal dag. RAUM faciliteert het hybride onderdeel met een groot scherm, zodat twee deelnemers vanuit huis probleemloos kunnen aansluiten bij het programma. De opening van dit onderdeel doet een spreker vanuit huis. Zijn stem is goed hoorbaar over de geluidsinstallatie van de horecagelegenheid. In levenden lijve vertelt de vertegenwoordiger van Rotterdam over de omgevingsvisie en de collega van gemeente Den Haag deelt kennis over de onderzoeken naar de beleving van lopen. En dat de positieve beleving ervan essentieel is om meer mensen lopend in beweging te krijgen.

De mini-coalities denken vervolgens mee over de betrekking van de voetganger in meerdere lagen van beleidsvisie -en plannen. Antwoorden op de volgende vragen worden in de werkvorm ‘wereld café’ doorgeschoven, wat uitnodigt om elkaars ideeën aan te vullen.

De vragen luiden: Hoe veranker je de voetganger in: 

  1. De omgevingsvisie? 
  2. (mobiliteits)beleid? 
  3. Gebieds-/ thema plannen? 
  4. Ontwerprichtlijnen/ ontwerpen? 

Veel van de plannen zijn gestoeld op gelaagd en complex beleid maar concrete ideeën volgen elkaar in een rap tempo op. Een voorbeeld is de kaarten van voetgangersnetwerken door de steden. Die kun je ontwerpen op verschillende niveaus, zoals groene en rustige wandelroutes en ’s avonds en ‘nachts veilige routes. Maar ook uitstekende looproutes naar O.V.-knooppunten kunnen meer onder de aandacht worden gebracht.

En het belang van omgeving-psychologische principes wordt opnieuw benadrukt. Hoe kan bijvoorbeeld de sociale component van wandelen in en buiten de stad worden geaccentueerd? Worden er al bankjes langs de looproutes tegenover elkaar geplaatst? Is er inbreng van wijkbewoners bij het ontwerpen van nieuwe routes mogelijk? Maar ook logische looproutes tussen prettige verblijfplaatsen binnen het publieke domein van een stad aan elkaar verbinden, zou de wandelbeleving functioneel én prettig maken. Want lopend zien we zo veel meer van onze omgeving. En wist je dat wandelen de rechterhersenhelft stimuleert en daarmee onze creativiteit? Reden genoeg om deze 10e City Deal dag tevreden af te sluiten: want al wandelend is deze club – met elkaar – een stuk verder gekomen.