Lancering magazine LOPEN

Tijdens het Nationaal Voetgangerscongres in Den Haag overhandigt Martine de Vaan, projectleider van de City Deal Ruimte voor Lopen, de eerste editie van het magazine LOPEN. De Haagse wethouder Mobiliteit, Robert van Asten, neemt de gedrukte versie in ontvangst. De online versie vind je hier.

In het magazine lees je welke stappen er in het eerste jaar van de City Deal Ruimte voor Lopen zijn gezet. En wat de toekomst ons brengt. Het magazine geeft een gezicht aan de deelnemende partijen en inspireert met uiteenlopende initiatieven.

Wil je het magazine in gedrukte versie ontvangen? Stuur dan jouw (post)adres naar citydeal@ruimtevoorlopen.nl