Mensen hadden meer beweging in en rondom het huis in 2020 dan het jaar ervoor

Mensen hadden meer beweging in en rondom het huis in 2020 dan in 2019. Het ging daarbij vooral om wandelen, huishoudelijke activiteiten en klussen. Dit blijkt uit onderzoek van onze partner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Uit interviews en vragenlijsten blijkt dat in 2020 meer Nederlanders aan de beweegrichtlijnen voldeden (53 procent) dan in 2019 (49 procent). Het percentage Nederlanders dat in 2020 minstens één keer per week sportte was gelijk aan het percentage in 2019. Wel sportten mensen in 2020 iets vaker (3 tot 4 keer in plaats van 3 keer) en iets langer (20 minuten per week) dan in 2019.

Beweging in en rondom het huis

Opvallend daarbij is dat mensen meer in en rondom het huis bewogen, zoals wandelen, huishoudelijke activiteiten en klussen. Dit gold vooral voor volwassenen van 30 tot en met 39 jaar, mensen met betaald werk, mensen met een hoger inkomen en een hogere opleiding, kinderen die thuis wonen, ouders met thuiswonende kinderen en mensen in stedelijk gebied.

Mogelijk zijn, vanwege corona, de schattingen over sport- en beweeggedrag in 2020 iets hoger uitgevallen. Zo konden bijvoorbeeld bepaalde groepen vanwege de coronamaatregelen niet thuis worden bezocht voor een interview. Hierdoor ontbreekt informatie van mensen die met een online enquête moeilijk te benaderen zijn. In het algemeen beweegt deze groep mensen minder.

Bronnen voor dit onderzoek

Het RIVM heeft voor dit onderzoek twee bronnen gebruikt: de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor en het Vragenlijstonderzoek Corona & Gedrag van RIVM, GGD GHOR Nederland en de 25 GGD’en.

Bron: RIVM