Ruim baan voor lopen en fietsen

Op 24 juni organiseerde het platform Ruimte voor Lopen samen met de Tour de Force de bijeenkomst ‘Ruimte voor lopen en fietsen’ voor netwerk, partners en achterban van beide platforms. De doelen van deze online bijeenkomst waren:

  • Onderling kennismaken en zicht bieden op waar Ruimte voor Lopen en Tour de Force mee bezig zijn.
  • Zicht bieden en krijgen op waar voetgangers en fietsers elkaar kunnen versterken, en waar het kan ‘schuren’.
  • Kansen, belemmeringen en opgaven identificeren voor (meer) gezamenlijk optrekken.

Wouter Veldhuis, de recent geïnstalleerde Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving, inspireerde de ruim 70 deelnemers met een prikkelende keynote speech. Hij maakte duidelijk dat wat hem betreft lopen en fietsen DE bouwstenen zijn voor een rechtvaardige leefomgeving. Veldhuis stelde onder meer: ‘Meer lopen en fietsen zorgt voor minder auto’s en meer leefkwaliteit, meer ruimte om te verdichten en dus meer nabijheid, waardoor mensen meer gaan lopen en fietsen… (een zichzelf versterkende cirkel)’. De volledige presentatie is hieronder te downloaden (PDF).

Na de keynote werd in kleinere groepen doorgepraat over de kernvraag van de bijeenkomst: hoe en rond welke onderwerpen kunnen we vanuit lopen en fietsen (nog) meer gezamenlijk optrekken? Tijdens deze gesprekken werden niet alleen kansen benoemd, maar ook de belemmeringen kwamen aan de orde. Volgens de deelnemers zijn er een aantal belangrijke opgaven waar Ruimte voor Lopen en Tour de Force samen aan zouden kunnen werken:

  • Koppel de klimaatopgave en energietransitie slim aan het stimuleren lopen en fietsen. Kans is bijvoorbeeld:
    • Klimaatadaptatie vraagt extra ruimte voor groen. Koppel groenstructuren aan netwerk van loop- en fietsroutes.
  • Agenderen van het belang van groene loop- en fietsroutes op bedrijventerreinen.
  • Neem barrières weg voor wandelaars en fietsers, voorkom nieuwe barrières door inclusief ontwerp nieuwe infrastructuur.
  • Relatie met een goede gezondheid benadrukken (corona, gezondheidsverschillen oplossen, overgewicht tegengaan, eenzaamheid tegengaan…).
  • Promoot de principes van de 10 minutenstad.

Bij de nabespreking kwamen ook de knelpunten tussen fietsers en wandelaars naar voren, zoals de groeiende snelheidsverschillen (in en buiten de stad). Ook het feit dat bij gemeente-ambtenaren vaak wel kennis is over fiets, maar nauwelijks over lopen. De kans is dan groot dat dan vooral aan fiets wordt gewerkt en nauwelijks aan lopen.

Den Haag winnaar van prijsvraag ‘Herverdeling Openbare Ruimte’

De bijeenkomst eindigde met de bekendmaking van de winnaar van de prijsvraag Herverdeling Openbare Ruimte. De prijs werd in ontvangst genomen door de gemeente Den Haag voor het project Stationsweg – Wagenstraat. Deze belangrijke en voor velen welbekende route tussen treinstation Den Haag Hollands Spoor en de Haagse binnenstad is in 2019 heringericht voor voetgangers en fietsers en er zijn maatregelen genomen om de hoeveelheid doorgaand autoverkeer te reduceren.

Den-haag-prijsvraag-winnaar-voor-(1).pngden-haag-prijsvraag-winnaar-4-(1).png

Een klassevoorbeeld van een herinrichting in het voordeel van fietsers en voetgangers. Door het gebruik van bestrating i.p.v. asfalt zijn de straten minder georiënteerd op de auto. De verandering van 50 naar 30 km/u helpt hier natuurlijk ook bij. Daarnaast hebben veel autoparkeerplekken plaats gemaakt voor fietsparkeervoorzieningen en trottoirs. Dit alles zorgt voor een lagere verkeersintensiteit, wat leidt tot lagere snelheden en een stuk veiliger fietsen en lopen.