Volwaardig voetgangersbeleid stimuleert tot lopen

Beleid om lopen te stimuleren staat nog in de kinderschoenen, zegt sociaal-geograaf Rob Methorst die op 3 februari promoveerde aan de TU Delft. In zijn proefschrift ‘Exploring the pedestrians realm’ verkent hij de behoeften en vaardigheden van voetgangers.

Onderschat vervoersmiddel
“Lopen is een onderschat vervoersmiddel,” zegt Methorst die een breedte onderzoek heeft gedaan naar voetgangersbeleid van gemeente tot Rijksoverheid. “Wat opvalt is dat de voetganger als eenheid wordt benaderd, terwijl dé voetganger niet bestaat. Het is een diverse groep met uiteenlopende behoeftes. Dat wordt in het huidige beleid niet onderkend. En dat is jammer want door hier meer oog voor te hebben wordt lopen aantrekkelijker. Zo heeft ruim 20 procent van de bevolking beperkingen die er toe bijdragen dat zij lopen en naar buiten gaan vermijden. Hier valt veel winst te behalen.”

Tweedeling dreigt
Methorst signaleert: “Zonder serieuze aandacht voor voetgangers voorzie ik een toenemende tweedeling in de samenleving. Met aan de ene kant sterke verkeersdeelnemers en aan de andere kant meer kwetsbare mensen op straat. Een ongewenste, onveilige combinatie.” Zijn aanbevelingen? Gebruik de beschikbare aanknopingspunten om het gewone lopen te bevorderen, richt openbare ruimte daarom aantrekkelijker in. Zorg voor korte loopafstanden, goed onderhouden stoepen en pleinen, voorkom valpartijen. Maak voetpaden minimaal 1,80 meter breed en obstakelvrij.

Aanbevelingen
Het proefschrift van Methorst geeft aan dat het voetgangersbeleid sterk gebaat zou zijn bij versterking van leiderschap en kennis, met een stimulerende rol vanuit de Rijksoverheid. Net als samenwerking onder beslissers en ontwerpers, een betere operationele uitvoeringsorganisatie en verdeling van middelen draagt dit bij aan volwaardig beleid voor voetgangers. “Door voetgangers de aandacht te geven die ze verdienen en in te spelen op hun behoeftes kan je lopen stimuleren, daarvan ben ik overtuigd,” besluit Methorst.

Meer informatie:

Rob Methorst
e-mail: rob.methorst@telfort.nl