City Deal Ruimte voor Lopen van start

Steden en maatschappelijke partners maken werk van ‘ideale voetgangersstad’

Lopen is gezond voor lichaam en geest. Gelukkig komt hier de laatste jaren meer aandacht voor, onder andere dankzij pleitbezorgers als hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder. Maar om lopen te stimuleren, moeten er wel wat drempels worden weggenomen. Letterlijk en figuurlijk.

Daar wil de City Deal Ruimte voor Lopen een belangrijke bijdrage aan leveren. Met dit samenwerkingsverband committeren steden, rijksoverheid, maatschappelijke en private partijen zich om steden de komende jaren meer ‘loopvriendelijk’ te maken. De deelnemende partners zetten zich in om de voorwaarden voor de ‘ideale voetgangersstad’ te creëren. Daarnaast wordt de samenhang onderzocht tussen een loopvriendelijke omgeving en vraagstukken als mobiliteit, gezondheid, groen in de stad, openbare ruimte en veiligheid. Uiteraard maken ook experimenten en campagnes om het lopen te bevorderen, deel uit van deze City Deal. De City Deal gaat op maandag 14 december officieel van start.

Dat lopen gezond is, weten de meeste mensen inmiddels wel. Doordat veel mensen vanwege de COVID19-crisis thuiswerken is het ‘blokje om’ een belangrijk dagelijks uitstapje geworden. Met die toegenomen behoefte aan ‘de frisse neus’, zijn ook knelpunten zichtbaarder geworden: het is niet overal even prettig en veilig om te wandelen. En in de gedeelde openbare ruimte lijkt de voetganger vaak het onderspit te delven ten opzichte van andere vormen van verkeer.

Kwartiermaker van de City Deal Martine de Vaan: “Lopen is niet alleen gezond, het heeft vaak ook een sociale component. En niemand loopt graag in verkeerslawaai, waardoor we ons ook bewust worden van het belang van groen en rust in de stad. Door ruimte voor lopen te creëren dragen we bij aan veel vraagstukken die juist in deze tijd spelen.”

De Rotterdamse wethouder Judith Bokhove van Mobiliteit, jeugd en taal is een van de ondertekenaars: “Lopen heeft lange tijd weinig aandacht gekregen. In Rotterdam was er vooral rondom projecten wel aandacht voor lopen, zoals bij de herinrichting van de Coolsingel. Onlangs hebben we een bredere visie vastgesteld met Rotterdam Loopt 2025. Voetgangers nemen een belangrijke plek in de stad in. Zij weten of een stad toegankelijk, gastvrij, veilig en schoon is. En ze helpen ons aan te wijzen wat er beter kan. Die kennis hoop ik te kunnen delen met de partners in de City Deal.”

Aan deze City Deal nemen de volgende partijen deel: Gemeente Zwolle, Gemeente Amsterdam, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Rotterdam, Gemeente Nijmegen, Gemeente Tilburg, Gemeente Groningen, Staatsbosbeheer, Provincie Fryslân, Stichting Gezond Natuur Wandelen, Koninklijke Wandelbond Nederland, Wandelnet, Alles is Gezondheid, Fietsersbond, Alliantie Werken in Beweging, Arcadis, I’M BINCK, NatureDesks, Platform31, Kenniscentrum Sport en Bewegen, CROW, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en het Rijksvastgoedbedrijf.

Met de start van de City Deal Ruimte voor Lopen, krijgt lopen een belangrijke impuls. Lees meer over deze City Deal.

Over City Deals

City Deals zijn samenwerkingsverbanden waarin steden, ministeries en andere maatschappelijke partners en/of marktpartijen op basis van gelijkwaardigheid samenwerken. Gedurende de looptijd van vier jaar wordt experimenteerruimte gezocht en benut om waardevolle inzichten op te doen die belangrijke input vormen voor nieuw landelijk of stedelijk beleid. Experimenteren, gelijkwaardigheid en innoveren zijn kernbegrippen in City Deals. City Deals zijn een initiatief van het programma Agenda Stad dat in 2015 door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontwikkeld is. Lees meer over City Deals op Agendastad.nl.