Update notitie Stedelijke mobiliteit in de 1,5m-samenleving

UPDATE: aangepaste versie op basis van de actuele situatie, nieuwe inzichten en opgedane ervaringen. Deze notitie biedt handreikingen voor gemeenten om de stedelijke mobiliteit in de anderhalvemeter-samenleving in goede banen te leiden. Deze tweede versie van de notitie is hier te downloaden.