Notities over stedelijke mobiliteit in de anderhalvemeter-samenleving verschenen

CROW-Fietsberaad, Tour de Force, GNMI en Ruimte voor Lopen hebben twee notities gepubliceerd over hoe als gemeente om te gaan met de anderhalvemeter-richtlijn op straat. Het betreft eerste versies van de notities ‘Verkeersmaatregelen rond opstarten basisonderwijs 11 mei 2020’ en ‘Stedelijke mobiliteit in de anderhalvemeter-samenleving’.

Langzamerhand komt de stedelijke mobiliteit in de anderhalvemeter-samenleving weer op gang.

Stedelijke mobiliteit
Als één van de eerste versoepelingen van de coronabeperkingen is op 11 mei 2020 het basisonderwijs weer opgestart. Voor onbepaalde tijd zal ook het stedelijke verkeer moeten voldoen aan de RIVM-norm. Op bepaalde locaties zal daar extra ruimte voor nodig zijn.

Bovendien komen er nieuwe ruimteclaims voort uit verandering in de vervoerwijze en nieuwe (economische) activiteiten in de openbare ruimte. Veel gemeente zijn al druk bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van tijdelijke maatregelen om dit in goede banen te leiden. 

Eerste versie notities
Om gemeenten hierbij te helpen hebben de vier partijen twee notities opgesteld:

  • Verkeersmaatregelen rond opstarten basisonderwijs 11 mei 2020: In deze notitie wordt verkend welke verkeersmaatregelen gemeenten kunnen nemen om het verkeer rond basisscholen verantwoord en veilig af te wikkelen.
  • Stedelijke mobiliteit in de 1,5-meter samenleving: Deze notitie gaat over maatregelen die gemeente kunnen nemen om meer ruimte te creëren voor voetgangers, fietsers en (economische) activiteiten.

Bij beide notities gaat het uitdrukkelijk om een eerste versie. Voor de volgende versies ontvangen we graag uw suggesties, reacties en vooral concrete plannen of maatregelen. Mail deze s.v.p. aan fietsberaad@crow.nl