Neem de voetganger mee in gebiedsontwikkeling

Gemeenten en rijksoverheid zetten de voetganger weer op de agenda, maar dat kan sneller en ook beter. In een uitgebreid artikel op gebiedsontwikkeling.nu gaat Derk van der Laan uitgebreid in op de kansen voor meer ruimte voor lopen bij gebiedsontwikkeling. Met veel verwijzingen naar bruikbare informatie en kennis.