Stichting Steenbreek

Stichting Steenbreek kent 4 kernthema’s: biodiversiteit, klimaatadaptatie, sociale cohesie en gezondheid. Een groene omgeving waarin mensen worden uitgedaagd om te gaan wandelen, is daarbij zeer belangrijk en valt dan ook onder onze doelstelling. Via ons netwerk willen we daar meer aandacht voor vragen. Platform Ruimte voor Lopen sluit daar goed op aan wat betreft haar netwerk en kennis.

Steenbreek draagt bij aan de volgende activiteiten van het platform:

  • Aantrekkelijke, comfortabele, beweegvriendelijke, groene voetgangers- en verblijfsvoorzieningen.
  • Verleiden tot lopen. Dit willen we in samenwerking met Gezond Natuur Wandelen oppakken. Zie ook onze gezamenlijke factsheet

Bijdrage

Soort organisatie

Maatschappelijk organisatie

Contact

Roel van Dijk
Directeur
e-mail   |   website

website

website