Provincie Fryslân

De provincie Fryslân onderschrijft de doelen van het platform Ruimte voor Lopen en neemt vooral deel om kennis (over en weer) te delen. Daarbij richt de provincie zich vooral op kennisdeling op de Shared Space-filosofie.

Door deel te nemen aan het platform verwacht de provincie actueel op de hoogte te blijven van relevante beleidsontwikkelingen en specifieke toepassingen in de praktijk.

Onze belangstelling gaat vooralsnog uit naar de volgende opgaven uit de strategische Agenda:

  • (8) Meer weten over veiligheid van voetgangers, waaronder verkeersongevallen en enkelzijdige voetgangersongevallen
  • (13) Beschikbare data, kennis en praktijkvoorbeelden bundelen en ontsluiten
  • (16) Lopen en voetgangers een volwaardige plek geven in cursussen voor professionals en in relevante opleidingen aan hogescholen en universiteiten
  • (25) Fungeren als makelaar voor nieuwe initiatieven
  • (26) Proeftuinen en loop-events stimuleren

Hierbij liggen relaties met de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en het Kenniscentrum Shared Space.

Soort organisatie

Overheid

Contact

S.I. van der Meulen
Secretaris van de Regionale Onderzoeksraad voor Verkeersveiligheid
e-mail   |   website