Platform31

Kennis- en netwerkorganisatie Platform31 richt zich op stedelijke en regionale vraagstukken en houdt zich op vele manieren bezig met de stedelijke ruimte waarin mensen zich lopend bewegen. Op inhoud ontstaan raakvlakken met onder andere de beleving van de binnenstad, de rol van deze en andere vormen van mobiliteit voor de verdichting van de stad en hoe de ruimtelijke inrichting van de stad kan bijdragen aan de gezondheid van haar inwoners.

Platform31 wil via het Platform Ruimte voor Lopen relevante kennis delen met de aangesloten organisaties en op basis van korte communicatielijnen inzetten op integrale kennisontwikkeling. Op die manier kunnen we de stad ook vanuit dit inhoudelijke perspectief nog beter laten functioneren voor haar inwoners.

Soort organisatie

Maatschappelijk organisatie

Contact

Nico van Buren
Programmamanager Ruimte en Economie
e-mail   |   website