Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Het ministerie van LNV vindt kwalitatief goed groen in de gebouwde omgeving belangrijk. We willen een gezonde groene leefomgeving voor iedereen (dus ook andere stadsbewoners als planten en dieren). Bewegen en groen gaan vaak samen, daarom liggen er relevante aanknopingspunten binnen dit platform voor LNV.

Door aangesloten te zijn bij het platform verwacht het ministerie:

  • Verbinding te maken met andere departementen, partijen en initiatieven op het gebied van bewegen en groen.
  • Kansen te kunnen benutten waar vanuit bewegingsoogpunt inrichtingsvragen spelen om daar kwalitatief goed groen te promoten.
  • Kansen te benutten om verbinding tussen mens en natuur te verbeteren

Contact

Susan Arts
e-mail   |   website