Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Het ministerie van LNV vindt kwalitatief goed groen in de gebouwde omgeving belangrijk. We willen een gezonde groene leefomgeving voor iedereen (dus ook andere stadsbewoners als planten en dieren). Het ministerie van LNV zet in op het vergroenen van de stad, voor mens én de natuur. Het natuurinclusief maken van de gebouwde omgeving is een grote opgave, meer ruimte voor lopen kan hier aan bijdragen.

In samenwerking met de ministeries van BZK, IenW en VWS verwacht het ministerie input te leveren op het gebied van biodiversiteits(herstel) en natuurinclusiviteit en beleid aangaande het vergroenen van de gebouwde omgeving.

Soort organisatie

Overheid

Contact

Sandra Greeuw
Senior beleidsmedewerker Natuur en Samenleving
e-mail   |   website