Jantje Beton

Jantje Beton zet zich in voor meer speelruimte en –kansen voor alle kinderen en jongeren. Meer speelruimte betekent ook meer ruimte voor lopen voor de toekomst van ons land: de jeugd!

Als partner van Ruimte voor lopen wil Jantje Beton bijdragen aan het realiseren van meer bewustwording over het belang van een gezonde leefstijl onder kinderen en jongeren en tevens het concreet bijdragen aan de realisatie van meer fysieke, openbare ruimte voor spelen, lopen en bewegen in brede zin.

Concreet draagt Jantje Beton bij aan het realiseren van de doelen van Ruimte voor lopen via het project ‘Gezonde Buurten’ dat in opdracht van het ministerie van VWS en samen met IVN wordt uitgevoerd. Daarnaast in algemene zin: alle projecten die bijdragen aan meer speelruimte.

Soort organisatie

Maatschappelijk organisatie

Contact

Miranda Verburg
Programmaleider Speelruimte
e-mail   |   website