Gemeente Apeldoorn

Apeldoorn is een groene gezinsstad waar inwoners en bezoekers uitgenodigd worden om de buitenruimte actief te gebruiken. Lopen biedt ruimte voor meer contact, interactie en ontmoeting en draagt bij aan meer groene, duurzame wijken met vitale inwoners.

Als partner van het platform verwacht Apeldoorn inspiratie, uitwisseling van kennis en ervaringen om lopen meer vanzelfsprekend en integraal uitgangspunt te laten zijn van beleid, ontwerp en beheer.

Relevante projecten:

  • Er zijn verschillende studies opgesteld waarbij de voetganger in haar verschillende gedaanten meer ruimte krijgt: Uitnodigende Buitenruimte (trage netwerken) met provincie Gelderland (Urhahn) en masterplan Binnenstad (Delva);
  • Met partners hebben wij in 2020 de Canadian Walk opgezet om de bevrijdingsgeschiedenis van Apeldoorn te tonen.
  • Met recreatieve partners werken wij aan het verder brengen van lange-afstand-wandelingen, klompenpaden, rolstoelvriendelijke routes en dergelijke.

Soort organisatie

Overheid

Contact

Cecile van der Linden
Adviseur fysieke leefomgeving/mobiliteit
e-mail   |   website