ClimateMatters

ClimateMatters gaat voor een integrale aanpak bij toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen naar werkterreinen. Met ‘ruimte voor lopen’ op bedrijventerreinen in een meer vergroende omgeving creëren wij een voorwaarde voor meer welbevinden van oa werknemers.

Op bestaande bedrijventerreinen (3600) mag wel erg veel gebeuren aan het realiseren van plezierige loopomgeving en natuurlijk ook fietsruimte. Wij zien enorme kansen om klimaatmaatregelen met groen te combineren met extra aandacht voor veilige en plezierige loopruimte. Bedrijventerreinen worden werkterreinen waar het logisch is om even buiten te lopen en al wandelend te vergaderen cq. brainstormen.

ClimateMatters wil actief werken aan Samen oplopen (al lopend vergaderen en of brainstormen).

Verleiden om te lopen (woon-werkverkeer kan vaak ook lopend maar lunchpauzes benutten om te lopen kan zeker op prettige bedrijventerreinen.

Bijdrage

Soort organisatie

Maatschappelijk organisatie

Contact

Ton Belderok
Bestuurder
e-mail   |   website