Kenniscafé – Over woonerven en zebrapaden

Op dinsdag 19 september organiseert Ruimte voor lopen in samenwerking met CROW-Fietsberaad een kenniscafé Woonerven en zebrapaden. Tijdens dit kenniscafé worden de resultaten gepresenteerd van twee onderzoeken die CROW heeft uitgevoerd.

Tijdens dit kenniscafé op dinsdag 19 september willen we de resultaten presenteren van twee onderzoeken die CROW heeft uitgevoerd. Een over de vraag wat te doen met woonstraten zonder voetpaden en de toekomst van het woonerfconcept. En een over het al oude vraagstuk wanneer nou wel en wanneer niet zebrapaden moeten worden toegepast.

In het eerste deel van het kenniscafé bespreken we de conclusies van de verkenning naar de toepassing van erven in woonstraten zonder voetpaden. De belangrijkste: als je kiest voor een straat zonder voetpaden dan dient uit oogpunt van veiligheid de maximum snelheid 15 km/uur te zijn en dan is de keuze voor een erf nog altijd een logische. Bij woonstraten met een maximum snelheid van 30 km/uur of hoger zijn voetpaden gewenst, zeker als die ook een verblijfsfunctie hebben. Maar hoe moet zo’n ‘woonerf’ dan worden ingericht zodat die effectief en toch eigentijds is?

In het tweede deel presenteren we een aanbeveling voor de toepassing van zebrapaden. Wanneer zijn ze wel en niet aan te bevelen op wegvakken, ongeregelde kruispunten, rotondes en met verkeerslichten geregelde kruispunten? En hoe kun je de oversteekplaatsen dan zo veilig mogelijk inrichten?

U kunt zich hier aanmelden